... fascinira nas narava s svojimi barvami, zvoki in vonji, vedno znova narava ...
... navdih je stvar trenutka, vibracije prostora, občutenja naročnika ...
... dobra realizacija je posledica navdiha, zaupanja in trdega dela ... ter vztrajnosti ... tako arhitekta kot naročnika ...
... sprašujemo se o vlogi arhitekta danes ...
... raziskovanje socioloških in psiholoških vidikov človekovega bivanja predstavlja osnovo načrtovanja ...
... iščemo odgovore na človekova primarna občutenja ...
... v procesu ustvarjanja dejavno sodelujemo z naročnikom ... pot od zamisli do produkta prehodimo skupaj ...
... iščemo individualne rešitve ...
... delovni proces začnemo z analizo naravnih in ustvarjenih danosti lokacije ...
... spoznavamo se z novimi dognanji na področju tehnike, da bi znali pametno in preudarno uporabljati tehnologije ...
... specifične danosti lokacije in potrebe naročnika sprožijo odmik od konvencionalnega ...