Kdo smo?

Atelje za lokalno in globalno v arhitekturi (skrajšano A.L.G.A) predstavlja delovno okolje samostojnih arhitektov, pri čemer naše delovanje temelji na sodelovanju znotraj avtorske skupine in povezovanju s strokovnjaki zunaj nje; svoje znanje in izkušnje pridobivamo s timskim delom tako pri načrtovanju in izvedbi projektov kot pri sodelovanju na javnih natečajih in javnih razpisih.

Delo arhitekta temelji na povezovanju in usklajevanju vseh akterjev, ki vplivajo na proces, v katerem nastaja nov grajen prostor, ne glede na to, ali govorimo o ravni prostorskega načrtovanja, snovanja nove zgradbe ali oblikovanja notranjega ambienta.

Cilj arhitekta je pripeljati osnovno idejo projekta skozi različne faze projektiranja in izvedbe do končne materializacije. Arhitekt je torej snovalec in povezovalec hkrati.

Avtorska skupina A.L.G.A je začela delovati leta 2004. Sestavljamo jo Igor Berlot, Marjeta Fendre in Katja Žepič ter zunanji sodelavec Tadej Žaucer. Vsi smo diplomanti Fakultete za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, pri čemer smo diplomirali v letih od 1995 do 2001. Prihajamo iz različnih regij Slovenije: Primorske, Štajerske, Gorenjske in Ljubljane. Delujemo na področjih urbanizma, arhitekture in oblikovanja.