Na naslednjo sliko


Dvojček na Peruzzijevi

področje: arhitektura
program: dvostanovanjski objekt
projekt: 2006
izvedba: 2008
BEP: 348 m2
investicija: 313.000,00 EUR

naslov: Peruzzijeva ulica, Ljubljana
naročnik: zasebni

projektna skupina:

Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a.

Izhodišče naročnika je gradnja dvostanovanjskega objekta na Ljubljanskem barju, poudarek je na individualnosti posamezne enote, kar naj pripomore k uspešni prodaji objekta.
Bližina središča mesta in neposreden stik z zelenjem sta razloga za zasnovo enot višjega standarda.
Osnova za organizacijo tlorisa je postavitev ločnice med enotama, pri čemer ločilni zid omogoča pripenjanje osnovnih funkcij in osvobajanje opne objekta, kar prispeva k odpiranju posameznega stanovanja na pas zelenja ob objektu in na travnik pred njim. Tlorisa bivalnih enot sta zaradi oblike parcele vzdolžna in volumen hiše je kompakten. Vertikalna komunikacija ob fasadni opni prek dvoetažne zasteklitve odpira prostor galerije proti pritličju in omogoča prodiranje svetlobe globoko v prostor. Kontrast enakomerno odprtemu pritličju predstavlja oblikovanje nadstropja, ki ga določa streha, zgubana v dve enoti z usmerjenimi pogledi na Barje. V notranjosti se atraktivnost geometrije prostora kaže v posebnem doživljanju ambienta, medtem ko odprtost konstrukcijske zasnove odpira raznolike možnosti delitve in povezovanja.