Na naslednjo sliko


Hiša na barju

področje: arhitektura
program: enostanovanjski objekt
projekt: 2002
izvedba: 2004
BEP: 223 m2
investicija: ---

naslov: Brezovica pri Ljubljani
naročnik: zasebni

projektna skupina:

Igor Berlot, u.d.i.a., A.L.G.A

V zavetju vrta

Na obrobju Ljubljanskega barja je v naselju razpršene stihijske gradnje v nepozidano parcelo umeščena stanovanjska hiša z garažo. Lego in postavitev objekta so določale izmerjena in izdelana geomantska mreža negativnih vodnih tokov ter ostale značilnosti mikrolokacije. Zasnova stavbnih volumnov hiše in pomožnih objektov, ki zaobjemajo vrtno bivalno površino, omogoča intimnejšo rabo zunanjih bivalnih površin in zmanjšuje moteče zunanje vplive nesistematske urbanizacije območja.
Uporaba lesenih fasadnih oblog, teras in montažnega ganka, ki je pripet na bivalni korpus, dajejo objektu podeželski pridih.