Na naslednjo sliko


Hiša na platoju

področje: arhitektura
program: enostanovanjski objekt
projekt: 2001
izvedba: 2005
BEP: 420 m2
investicija: 360.000,00 EUR

naslov: Dragomer, Brezovica pri Ljubljani
naročnik: zasebni

projektna skupina:

Igor Berlot, u.d.i.a.

Podeželska hiša na sodoben način.
Oblikovalska izhodišča in načela za oblikovanje stavbnega volumna in tektoniko objekta izhajajo iz analize osnovnih proporcijskih odnosov tradicionalne lokalne stavbne tipologije. S sodobno interpretacijo ruralne arhitekture predstavlja objekt odklon od v kraju prevladujoče prakse samograditeljske novodobne tipske gradnje.
Stanovanjska hiša je postavljena na travnato pobočje ob severnem robu gosteje grajene strukture naselja ob vznožju hriba. Lega in orientacija hiše sledita plastnicam pobočja in nadaljujeta ter zapolnjujeta grajeno strukturo naselja. Lega na pobočju omogoča ločitev in nivelacijo bivalnih in servisnih vsebin na ločene nivoje. Dovozno in parkirno dvorišče se zajeda v brežino pod bivalni del objekta, pod katerim je delno vkopana kletna etaža z vhodom, servisnimi prostori in garažo. Bivalni del objekta s pritličjem in mansardo je umeščen na travnati plato s terasami in vrtno uto.
Zasnova omogoča minimalno spremembo konfiguracije naravnega terena in optimalno povezanost zunanjega ter notranjega bivalnega ambienta.