Na naslednjo sliko


Interier vile ob gozdnem robu

področje: oblikovanje
program: notranja oprema
projekt: 2007
izvedba: 2008
BEP: 360 m2
investicija: 75.000,00 EUR

naslov: naselje Brezovec, Smlednik
naročnik: zasebni

projektna skupina:

Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a., A.L.G.A;
Boris Mlaker, abs. arh.

Udobje s pogledom na s soncem obsijan gozd.
Stanovanjski objekt je bil zgrajen po zazidalnem načrtu za naselje Brezovec in po tipskem načrtu za stanovanjske hiše v naselju. Investitor je prevzel objekt v III. fazi gradnje. Obseg naloge je zajemal reorganizacijo prostorske zasnove, zunanjo ureditev, ureditev in oblikovanje fasad ter izdelavo interierja in eksterierja z načrti opreme.
Interier oblikujejo unikatno izdelani vgradni in samostojni pohištveni elementi ravnih in čistih linij, ki sooblikujejo volumensko podobo prostora. Originalni historični pohištveni elementi so skulpturalno izpostavljeni na vnaprej določenih mestih.
Oblikovanje inumestitev fasadnih odprtin odpirata poglede na s sonecm obsijane krošnje gozdnega roba na severni strani in prepuščata južno sonce v prostor.
Kontrastno mešanje barvnih spektrov tople južne in hladne severne svetlobe ter panoramski pogledi na spreminjajočo se vegetacijo na prisojni strani ustvarjajo posebno doživljanje prostora.