Ostale reference

   
objekt: ZUIM Kamnik, Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik
III. faza izgradnje doma
naročnik RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
faza projektne dokumentacije: PGD, PZI
avtorska skupina A.L.G.A:

Marjeta Fendre, u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a., Matej Hőfler, u.d.i.a., v sodelovanju z avtorji projekta: atelje Vozlič in DANS arhitekti

   
objekt: Preureditev petih večstanovanjskih objektov v oskrbovana stanovanja
naročnik Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
faza projektne dokumentacije: IDZ
avtorska skupina A.L.G.A:

Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a.

   
objekt: Prizidava dvigala k stanovanjskemu objektu v Slovenski Bistrici
naročnik Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
faza projektne dokumentacije: IDZ, IDP, PGD, PZI
avtorska skupina A.L.G.A:

Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a.

   
objekt: Stanovanjske hiše Bevke
umestitev desetih stanovanjskih objektov v prostor s pripadajočo prometno in zunanjo ureditvijo
naročnik zasebni
faza projektne dokumentacije: urbanistična preveritev lokacije z idejno rešitvijo zasnove objektov
avtorska skupina A.L.G.A:

Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a., v sodelovanju z Matejem Hőflerjem, u.d.i.a.

   
objekt: Pikol lounge
predelava dela gostinskega objekta s programsko razširitvijo in ureditev okolice
naročnik zasebni
faza projektne dokumentacije: IDZ
avtorska skupina A.L.G.A:

Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a., v sodelovanju z Matejem Hőflerjem, u.d.i.a.

   
objekt: Prenova večstanovanjskega objekta v Slovenj Gradcu, Slovenski Bistrici in Šmarju pri Jelšah
naročnik Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
faza projektne dokumentacije: IDZ, IDP, PZI
avtorska skupina A.L.G.A:

Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a.

   
objekt: Tinkara v Kranjski Gori
prostorska preveritev z idejno rešitvijo zasnove poslovnega objekta
naročnik zasebni
faza projektne dokumentacije: IDZ
avtorska skupina A.L.G.A:

Marjeta Fendre, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a., v sodelovanju z Matejem Hőflerjem, u.d.i.a.

   
objekt: Prenova hotela Lucija v Portorožu
naročnik zasebni
faza projektne dokumentacije: PZI
avtorska skupina A.L.G.A:

Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a., v sodelovanju s skupino Superform in avtorjem projekta Markom Šenkom, u.d.i.a.

   
objekt: Parkovni paviljon Gostilne As v Ljubljani
naročnik zasebni
faza projektne dokumentacije: PZI
avtorska skupina A.L.G.A:

Marjeta Fendre, u.d.i.a., v sodelovanju z Ateljejem Vozlič

   
objekt: Revitalizacija Fiprom
prenova zunanje ureditve območja jeseniške železarne
naročnik Občina Jesenice
faza projektne dokumentacije: PZI
avtorska skupina A.L.G.A:

Marjeta Fendre, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a., v sodelovanju z avtorji projekta SOBA, d. o. o.