Na naslednjo sliko


Poslovno-stanovanjski objekt Vilharjeva

področje: arhitektura
program: večstanovanjski objekt, poslovni objekt, urbani prostor
projekt: 2007
izvedba: natečaj, enakovredno priznanje
BEP: 58.140 m2
investicija: 64 mio. EUR

naslov: Vilharjeva cesta, Ljubljana
naročnik: TRIDANA, d. o. o.

projektna skupina:

Matej Vozlič, u.d.i.a., Vesna Vozlič, u.d.i.a., ATELJE VOZLIČ;
Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a., A.L.G.A; Klemen Vodnik, u.d.i.a.

URBANISTIČNA ZASNOVA KOMPLEKSA
Obravnavana lokacija predstavlja severozahodni vogal najpomembnejšega razvojnega območja v središču Ljubljane – potniškega centra PCL. Obravnavano območje na prvi pogled učinkuje kot najbolj oddaljen in najmanj zanimiv del PCL-ja. Vendar je ta slika varljiva, saj prav obravnavana lokacija predstavlja stičišče PCL-ja kot podaljška mestnega jedra in Šmartinske ceste, ki jo zaradi BTC-ja in ostalih razvojnih območij ob njej obravnavamo kot vpadnico z največ neizkoriščenega potenciala.
Lokacijo razumemo kot ključno mestotvorno točko, na kateri se Ljubljana odpira proti severovzhodu.
Kakovostno obravnavanje območja je zato vprašanje sobivanja mesta s predmestjem ter urbane evropske tradicije in suburbanosti predmestnih nakupovalnih središč. Predstavljati mora kakovostno višji, kulturni, urban in monden zaključek Šmartinske, medtem ko BTC predstavlja priljubljen predmestni pol.
ARHITEKTURNA ZASNOVA
Naša želja je ustvariti centralno mestno arhitekturo. Z zasnovo novih stavb ob Vilharjevi se konceptualno navezujemo na arhitekturne presežke 60. let dvajsetega stoletja. Novo mestno arhitekturo ustvarjamo s kakovostno umestitvijo stavb v obstoječo mestno strukturo, povezovanjem zunanjega in notranjega prostora, zasnovo transparentnega parterja, hierarhično izpostavljenimi prostorskimi poudarki, iskanjem vedut ter doslednim dialogom med stavbnim volumnom in parterjem.
Vzporedno razvijamo sodoben oblikovni nagovor z inovacijami v fasadnem plašču, novo fleksibilnostjo delovnih in stanovanjskih prostorov, sodobnimi tehnološkimi rešitvami, poudarjanjem zelenja in ekologije v urbanem prostoru ter izborom materialov.
IDEJA
Območje obsega štiri samostojne objekte, ki se v določenih segmentih povezujejo. Razlikujejo se po funkcionalni zasnovi, odprtosti, predvidenem programu in obdelavah. Program v spodnjih etažah ni omejen z mejami med objekti, pritličje in kletne etaže so programsko povezani.
Različno zasnovane objekte povezuje PLAŠČ. To je oblikovalski element, ki povezuje strehe, vzhodne fasade, dostopne javne ploščadi in rampe. S plaščem usmerjamo orientacijo objektov, njihovo odprtost oziroma zaprtost in potek glavnih komunikacij. Plašč tako v pojavnem kot v simbolnem smislu ovija različne programe in strukture ter jih povezuje v smiselno celoto.