Na naslednjo sliko


Prenova hiše in prizidava Medenska

področje: arhitektura
program: dvostanovanjski objekt
projekt: 2007
izvedba: 2008
BEP: 426 m2
investicija: 194.000,00 EUR

naslov: Medenska cesta, Ljubljana
naročnik: zasebni

projektna skupina:

Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a.

V tipični slovenski hiši iz 70. let živita dve družini. V visokem pritličju in nadstropju starši, v nadzidani mansardi mlada družina. Želja naročnika je bolj smiselna delitev hiše glede na potrebe obeh družin, povezovanje notranjosti z vrtom in oplemenitenje doživetja prostora s svetlobo in naravnimi materiali.
Prizidava omogoča odpiranje prostora po vertikali. Nadstropje in mansarda se prek dvovišinskega prostora dodanega gabarita povežeta v bivalno enoto za mlajšo družino. Širitev pritličja omogoča premestitev programa za starše iz nadstropja v eno etažo. Širitev balkonov v terasi odpira bivanje navzven proti vrtu. Nove zunanje stopnice povezujejo obe enoti z vrtom. Dostopanje do obeh enot poteka na vhodni strani prek stopnic in vhodnih podestov.
Prizidani del gabaritno sledi obstoječi hiši, medtem ko v materialu ustvarja kontrast in na ta način poudari zaključek niza enakih vrstnih hiš. Sistem gradnje prizidave je montažni leseni, medtem ko je sistem teras, podestov in stopnic montažni jekleni. Razširjeni terasi in vhodna podesta s stopnicami preoblikujejo fasadi obstoječe hiše.