Na naslednjo sliko


Prenova hiše in vrta v Piranu

področje: arhitektura
program: enostanovanjski objekt
projekt: 2004
izvedba: 2008
BEP: 87 m2 (objekt), 140 m2 (vrt)
investicija: 100.000,00 EUR

naslov: Oljčna pot, Piran
naročnik: zasebni

projektna skupina:

Igor Berlot, u.d.i.a., Marjeta Fendre, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a.;
Damjan Černe, u.d.i.ka., adkrajine, d.o.o.

Projekt obsega programsko in konstrukcijsko prenovo mansarde 150 let stare stanovanjske hiše, prizidavo bivalnih prostorov v pritličju objekta in preureditev vrta, ki naj ustreza potrebam naročnika.
Izhodišči naloge sta ohranitev obstoječega »genius loci«, ki ima pridih arhaičnosti, in posodobitev objekta v kontekstu sodobnega načina bivanja. Poudarek je na tistih arhitekturnih elementih in materialih, ki ustvarjajo tipičen primorski ambient: kamnit zid, kamnite stopnice, lesena terasa kot paluba, senca, pogled na morje …
Novi posegi so tako v simbolnem kot pojavnem smislu manj izraziti in poskušajo čim bolj izkoristiti naravne ter ustvarjene danosti: pogled z vrta na morje, pogled iz notranjosti na ozelenjen vrt, bivanje na vrtu in zunanji terasi, sonce, sence …
Preureditev vrta »zunanjo dnevno sobo« očisti nepotrebnega balasta in ustrezno izpostavi različno uporabno ter estetsko vrednost obstoječega in novega zelenja.