Na naslednjo sliko


Stanovanja Trebež

področje: arhitektura
program: večstanovanjski objekt
projekt: 2008
izvedba: ---
BEP: 1.400 m2
investicija: ---

naslov: Trebež, Jesenice
naročnik: zasebni

projektna skupina:

Marjeta Fendre, u.d.i.a., Katja Žepič, u.d.i.a., A.L.G.A;
Peter Ličen, u.d.i.a., SOBA, d. o. o.

Obstoječo troetažno industrijsko stavbo preoblikujemo v sodoben stanovanjski objekt.
Z novimi skupnimi dvorišči v pritličju in na strehi ter individualnimi vhodi v posamezne bivanjske enote oblikujemo stanovanjski blok kot razgibano sosesko. Vsak prebivalec ne uživa samo intime svojega stanovanja, ampak ima možnost svoje bivanjsko okolje razširiti tudi na poljavni prostor pred stanovanjem.
Ohranjamo obseg, obliko in konstrukcijski sistem starega objekta ter vanj umeščamo sodobne bivalne enote.
Sanitarni blok, ki združuje kuhinjo, kopalnico in garderobo, s svojim centralnim položajem določa notranji ustroj stanovanj z bivalnimi prostori, orientiranimi na južno, in spalnimi prostori, orientiranimi na severno stran.
Dostop do stanovanjskih enot v pritličju in prvem nadstropju poteka z južne strani neposredno z nivoja zunanje ureditve oziroma prek novih zunanjih stopnišč.
Dodatna stanovanja pridobimo z nadzidavo in prizidavo objekta. Obliko prizidanega dela objekta določa zagotavljanje čim boljših bivanjskih pogojev. S tem je zagotovljen višji standard bivanja v stanovanjih manjše kvadrature. Konstrukcijski sistem prizidanega dela je lesen skelet, izoliran in oblečen v pločevino. Dostop do nadzidanega nadstropja poteka po novi komunikaciji, ki nas pripelje v skupni zunanji prostor na »strehi objekta«, od koder se vstopa v dodatne bivanjske enote in s katerim zagotovimo boljšo osončenost severnih stanovanj ter hkrati dostopni hodnik spremenimo v dvorišče na strehi.